...பல்சுவை பக்கம்!

.

Friday, October 23, 2009

காமனுக்கு காமன் (பாடல்)காமனுக்கு காமன் (பாடல்)


இந்தப் பாடல் கமல் இரசிகர்களுக்கு
ரொம்பப் பிடிக்கும். ஏனென்றால் இந்தப்
பாடலுக்கு ஆடியவர் கமல்தான்.
படம்: உருவங்கள் மாறுவதில்லை.

இந்தப் பாடலின் கருத்துக்களை
அனைவரும் அறிந்துகொள்ளவே
இந்த இடுகை.
பாடியவர்: திரு.எஸ்.ப்பீ.பாலசுப்ரமணியன்.

இதோ அந்தப் பாடல்:

காமனுக்குக் காமன் மாமனுக்கு மாமன்
சாத்திரங்கள் சொல்ல வந்து நிற்கும் தேவன்
கனவில் நினைவில் எதிலும் இவன்...
கனவில் நினைவில் எதிலும் இவன்
கவிதை அழகின் இரசிகன் இவன்
காலை மாலை இல்லை நான் கொஞ்ச
காமனுக்குக் காமன்...............

ஆடலோடு பாடலும் மோகம் கொண்ட கண்களும்
காதல் கொண்ட ஜோடிகள் மேடைமீது ஆடவும்
ஆடலோடு பாடலும் மோகம் கொண்ட கண்களும்
காதல் கொண்ட ஜோடிகள் மேடைமீது ஆடவும்
தைதைதை தாளங்கள் தட்டட்டும்
தோம்தோம்தோம் மேளங்கள் கொட்டட்டும்
தைதைதை தாளங்கள் தட்டட்டும்
தோம்தோம்தோம் மேளங்கள் கொட்டட்டும்
தாம்தக தீம்தக தரிகிட தரிகிட தரிகிட தரிகிட
தாம்தக தீம்தக தரிகிட தரிகிட தரிகிட தோம்
காமனுக்குக் காமன்....

ஏண்டி பப்படா எந்துக்கடி அவலம்?
ஏண்டி பப்படா எந்துக்கடி அவலம்?
இந்த சாமிகிட்ட கத்துக்கணும் சகலம்.
ஏண்டி பப்படா எந்துக்கடி அவலம்?
இந்த சாமிகிட்ட கத்துக்கணும் சகலம்.
அம்மாடி தாங்காதடி - நீ
தந்தாலும் தீராதடி
அம்மாடி தாங்காதடி - நீ
தந்தாலும் தீராதடி

சவாலங்கடி கிரிகிரி
சைதாப்பேட்டை வடகறி
உட்டாம்பாரு ஜாங்கிரி
சோன்பப்டி நைனா மைனா

சவாலங்காடி கிரிகிரிகிரி
சைதாப்பேட்டை வடகறிகறி
உட்டாம்பாரு ஜாங்கிரிகிரி
சோன்பப்டி நைனா மைனா

ஏ... சவாலங்கிடி,
ஏ... சைதாப்பேட்டை,
ஏ... உட்டாம்பாரு,
ஏ... சோன்பப்டி

தைதைதை தகிட தகிட
தைதைதை தைதோம்
தைதைதை தகிட தகிட
தைதைதை தைதோம்தொம்.

இந்தப் பாடலின் கருத்துக்கள் பற்றிய
உங்கள் அபிப்ராயங்களை எழுதுங்கள்.

அன்பன்,
அ.முஹம்மது நிஜாமுத்தீன்.


வருகைக்கு நன்றி! வாக்களித்துச் செல்லுங்கள்!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...