...பல்சுவை பக்கம்!

.

Thursday, September 10, 2009

இந்த நாள் இனிய நாள்!

இன்று (07.08.2009) இனிய நாளாய் அமைந்திடும்
அனைவருக்கும்.


அதோடு இன்றைய நாளில் ஒரு சுவாரஸ்யமான
நேரமும் உண்டு. பிற்பகல் 12 மணி 34 நொடி
56 வினாடிதான் அது. இதன்படி நேரத்தையும்
தேதியையும் வரிசையாக எழுதினால்
பின்வருமாறு எழுதலாம்:

12:34:56 - 7/8/9.


எல்லா இலக்கங்களும் வரிசையாக அமைந்துள்ளன,
0-ஐத் தவிர.


அன்பன்,
அ.முஹம்மது நிஜாமுத்தீன்.

[பின் குறிப்பு: இந்தக் குறிப்பு 2009 ஆகஸ்ட்
7-ஆம் நாளன்று எழுதப்பட்டது.]

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...