...பல்சுவை பக்கம்!

.

Sunday, October 6, 2019

கேள்வி பதில் - முஸ்லிம் முரசு & குமுதம் #136

'முஸ்லிம் முரசு' இதழில் வெளிவந்த எனது கேள்வி 'குமுதம்' இதழில் மறுபிரசுரம் ஆனது!

இதுதான் அது!!

. படித்ததற்கு நன்றி! தங்களின் அன்பான கருத்துக்களை ஆவலுடன் எதிர் நோக்குகிறேன்!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...